Skip to Content

Cookies, pixels, vingerafdrukken en gelijkaardige technologie

Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser tijdelijk op de harde schijf van uw toestel opslaat en die nodig zijn om onze website te gebruiken. Een cookie bevat vaak een unieke identificatiecode, een willekeurig aangemaakt cijfer dat op uw toestel opgeslagen wordt. Sommige cookies vervallen op het einde van uw website-sessie, andere blijven langer op uw toestel staan. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of gelijkaardige technologie) wordt enkel gebruikt op grond van uw voorafgaande toestemming. 

Er zijn verschillende soorten cookies. First-party cookies zijn cookies die door de bezochte website geplaatst worden en alleen door die website gelezen kunnen worden. Third-party cookies worden geplaatst door andere organisaties waarop we voor verscheidene diensten een beroep doen. Zo gebruiken we externe analysediensten die namens ons cookies plaatsen om ons te kunnen vertellen wat wel of niet bevalt op onze website. Verder kan de website die u bezoekt ingebedde inhoud bevatten, bijvoorbeeld van YouTube dat op zijn beurt eigen cookies kan plaatsen.

Een pixel is een transparante afbeelding van doorgaans niet meer dan 1-pixel x 1-pixel die op de website geplaatst wordt om gegevens te verzamelen zoals IP-adres, browsertype, tijdstip van toegang of eerder geplaatste cookies om de content te personaliseren of het browsen efficiënter en makkelijker te maken. Pixels worden vaak gebruikt in combinatie met cookies aangezien pixels cookies genereren en beheren.

Als u hiervoor uw toestemming gegeven hebt, verzamelt de website gegevens in verband met het besturingssysteem van het apparaat, de browser, de taal, de geïnstalleerde fonts, het IP-adres, de plug-ins en andere informatie. Op die manier kan het apparaat opnieuw geïdentificeerd worden voor gebruikersrelevante marketingdoeleinden.

Meer informatie over de cookies en andere technologieën die door onze website gebruikt worden en over de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, vindt u op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Daar kunt u ook op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de betreffende cookie-instelling uit te schakelen.

Uw voorkeur is vastgelegd voor het vermelde domein, per browser en toestel. Indien u bijgevolg onze website thuis en op het werk bezoekt of werkt met verschillende browsers, dient u opslag van gegevens te weigeren bij elk apparaat of elke browser.

a) Mapp Intelligence

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, verzamelt en bewaart deze website gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden door middel van een technologie van Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland, die in Duitsland gehost wordt. Hiervoor wordt een cookie op uw toestel geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals informatie over uw browser en toestel, uw IP-adres, door u bezochte websites en tijdstip van toegang. Deze gegevens worden opgeslagen en verder verwerkt op grond van anonieme of pseudoniem gebruikersprofielen (afhankelijk van de overeenkomstige technologie en dienst in kwestie). Deze gebruikersprofielen worden opgeslagen bij Cookies of andere gelijkaardige technologieën, zoals hierboven toegelicht. Naast de gegevens die worden ingezameld bij toegang tot de website (zoals hierboven toegelicht), kan dit ook informatie bevatten die verband houdt met de website die u gebruikt om ons te bezoeken, de websites die u bezoekt terwijl u zich op onze website bent, en, indien van toepassing, eventuele zoektermen die u gebruikt hebt om onze website te vinden.

Zonder uitdrukkelijke toestemming door onze gebruikers wordt de informatie die verzameld wordt via de Mapp-technologieën niet gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren en worden deze niet gecombineerd met eventuele andere persoonsgegevens over de betreffende gebruiker.

Voor meer informatie over de webtracking verwijzen we naar het Gegevensbeschermingsbeleid van onze provider: https://mapp.com/privacy/

Bezwaar tegen verzameling van gegevens

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar voelt u zich niet

b) Google Ads

Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruikt deze website ‘Google Ads’, een service die verleend wordt door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘Google’ genoemd), met het doel de doeltreffendheid van reclameacties te evalueren en zich opnieuw tot u te richten. Wanneer u onze website bezoekt, installeert ‘Google Ads’ een cookie op uw apparaat. Met deze cookie verwerkt Google de informatie die door uw apparaat gegenereerd wordt over het gebruik van onze website, de interactie met onze website en onze reclameacties, evenals uw IP-adres, browserinformatie, eerder door u bezochte websites en de datum en het tijdstip van raadpleging, met het doel het bereik van onze reclameboodschappen te analyseren en te visualiseren, en om gepersonaliseerde reclameboodschappen te tonen. Met dit doel kan ook bepaald worden of verschillende eindapparaten aan u of uw gezin toebehoren. Met behulp van remarketing kunnen gebruikers van onze website geheridentificeerd en herkend worden op andere websites binnen het Google-reclamenetwerk (bv. in Google Search of op YouTube) en kunnen hen reclameboodschappen getoond worden die specifiek op hun interesses afgestemd zijn.

De gegevens die door de cookie gegenereerd worden over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden door Google doorgestuurd naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Google.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Google-diensten via de volgende link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar wenst u geen gepersonaliseerde reclame te ontvangen, dan vindt u via onderstaande link informatie over hoe u uw reclame-instellingen bij Google individueel kunt aanpassen (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). U kunt ook een opt-out plug-in installeren (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

C) Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven maakt deze website gebruik van Google Analytics, een dienst voor web analytics geleverd door Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, V.S.) (‘Google’).  Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Deze cookie verzamelt gegevens zoals informatie over uw browser en apparaat, uw IP-adres, door u bezochte websites, en de datum en het uur van serververzoeken met het doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten voor websiteoperatoren samen te stellen over de activiteit op de website, en andere diensten in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik te verlenen aan de aanbieder van de website. De cookie verzamelt ook gegevens over de interactie van de gebruikers met de reclameboodschappen (een reclametekst aanklikken of een videoadvertentie bekijken).

Henkel gebruikt de verzamelde gegevens om campagnes te optimaliseren en voor de retargeting en personalisering van reclameboodschappen. Met dit doel stellen de cookies die door Google op uw apparaat opgeslagen worden, u in staat om opnieuw reclameboodschappen te ontvangen, enerzijds op websites van Google (bv. in het kader van de ‘Google Ads’) en anderzijds op onze websites (bv. in het kader van ‘Google Campaign Manager 360’) of – afhankelijk van uw interesses – wanneer u websites van andere partners bezoekt. Met dit doel wordt uw browser geïdentificeerd tijdens het afleveren van de reclameboodschap en toegewezen aan een doelgroep. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante reclameboodschappen te tonen waarvoor u belangstelling hebt.

Google (als verwerkingsverantwoordelijke) mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Google-account).

De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden naar, en op opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google de laatste byte van het IP-adres verkort/anoniem maakt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen die zijn toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS. 20

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Google.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Google-diensten via de volgende link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Bezwaar tegen inzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar voelt u zich niet comfortabel bij het gebruik van de cookies van Google Analytics, dan kunt u op de volgende link klikken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) en een browser plug-in downloaden en installeren om het vergaren en gebruiken van gegevens door Google Analytics uit te schakelen (cookies en IP-adres). 

d) Google Optimize 360

Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruiken wij op onze website de tool ‘Google Optimize 360’ van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren in overeenstemming met het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize is een tool die geïntegreerd is in Google Analytics, zodat alles wat in verband met Google Analytics vermeld werd, ook hier van toepassing is.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’ of door een opt-out plug-in voor Google Analytics te installeren (zie hoger).

e) Adobe Analytics 

Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruikt onze website Adobe Analytics, een dienst voor web analytics geleverd door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) (hierna ‘Adobe’ genoemd). Hiervoor wordt een cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Deze cookie verzamelt gegevens zoals informatie over uw browser en apparaat, uw IP-adres, de door u bezochte websites, en de datum en het uur van serververzoeken met het doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten voor websiteoperatoren samen te stellen over de activiteit op de website, en andere diensten te verlenen in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik voor de aanbieder van de website.

Adobe (als verwerkingsverantwoordelijke) mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Adobe-account).

De gegevens die door de cookie gegenereerd worden over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden door Adobe doorgestuurd naar en verwerkt op servers die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden. Voor deze gegevensoverdracht naar een derde land wordt een passend gegevensbeschermingsniveau gegarandeerd door modelcontractbepalingen (artikel 46 van de GDPR), in afwachting van een besluit waarbij het beschermingsniveau door de Europese Commissie passend verklaard wordt (artikel 45 van de GDPR).

We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat het laatste octet (het laatste stukje) van het IP-adres onmiddellijk verborgen wordt wanneer het IP-adres door Adobe verzameld wordt. Deze anonimisering gebeurt vóór elke verwerking van het IP-adres. Alleen een benaderende locatie is beschikbaar voor de doeleinden van statistische analyses.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Adobe.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Adobe-diensten via de volgende link: https://www.adobe.com/privacy/policy.html  

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar voelt u zich niet comfortabel bij het gebruik van de cookies van Adobe Analytics, dan kunt u via onderstaande link (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Analytics uitschakelen. 

f) Google Campaign Manager 360

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij de service ‘Google Campaign Manager 360’ die verleend wordt door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, om u relevante reclameboodschappen te tonen. Met dit doel installeert Google een cookie op uw apparaat met behulp van uw IP-adres. Naast uw IP-adres, browser- en apparaatgegevens, bezochte websites en tijdstip van toegang, verzamelt deze cookie ook informatie over de reclameboodschappen die in uw browser getoond worden en over de reclameboodschappen waar u op klikt. Dit stelt Google en zijn partner-websites in staat om reclame te tonen in verband met uw interesses op basis van eerdere bezoeken aan de pagina’s van Henkel of andere websites. De cookies van Campaign Manager gebruiken een onder pseudoniem opgeslagen identificatienummer dat aan uw browser toegewezen is om na te gaan welke reclameboodschappen op uw scherm verschijnen en uw aandacht trekken. Hiervoor wordt uw browser geïdentificeerd wanneer reclameboodschappen afgeleverd worden, en toegewezen aan een doelgroep. De cookies die op die manier door Google op uw apparaat opgeslagen worden, bieden u de kans om opnieuw reclameboodschappen te ontvangen, enerzijds op websites van Google (bv. in het kader van ‘Google Ads’) en anderzijds op onze websites (bv. in het kader van ‘Google Campaign Manager 360’) of – afhankelijk van uw interesses – wanneer u websites van andere partners bezoekt.

Deze informatie wordt ook gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten voor websiteoperatoren samen te stellen over de activiteit op de website, en andere diensten te verlenen in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik.

Google mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Google-account).

De gegevens die door de cookie verzameld worden over uw gebruik van websites worden naar een Google-server in de VS doorgestuurd en daar bewaard. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Google.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Google-diensten via de volgende link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar voelt u zich niet comfortabel bij het gebruik van de cookies van Google Campaign, dan kunt u via onderstaande link (www.google.com/settings/ads/onweb) de Campaign Manager-service van Google uitschakelen.

g) Facebook  Pixel

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we Facebook Pixel, een tool aangeboden door Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) en Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, V.S.) (hierna ‘Facebook’ genoemd). Deze tool laat ons toe om onze advertenties te analyseren en af te stemmen op uw gebruik van onze website om u advertenties te tonen die specifiek op maat zijn van uw interesses. Daartoe verzamelt Pixel uw IP-adres, browsergegevens, uw bezoeken aan en acties op onze websites, uw ‘Facebook-ID’ en datum en uur van de serververzoeken. Zie paragraaf 1 a. van de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfstools van Facebook (https://www.facebook.com/legal/technology_terms) voor meer informatie over de gegevens die u via bedrijfstools zoals Pixel met ons deelt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en klantendoelgroepen te creëren (dit zijn groepen van Facebook-gebruikers die op basis van de vergaarde gegevens samengesteld worden) om gerichte advertentiecampagnes te voeren op Facebook (Facebook Ads). Met dit doel kan ook bepaald worden of verschillende eindapparaten aan u of uw gezin toebehoren.

Facebook mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Facebook-account). Indien u zich geregistreerd hebt voor een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie aan uw account toewijzen. Zelfs indien u zich niet geregistreerd hebt bij Facebook of niet ingelogd bent, kan het uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhalen en verwerken.

Facebook verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Facebook.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming en bewaringstermijnen bij Facebook via de volgende links: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. U kunt uw advertentievoorkeuren wijzigen door uw browserinstellingen te wijzigen of via uw Facebook instellingen indien u geen op interesse gebaseerde advertenties op Facebook wenst te ontvangen (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h) Pinterest Pixel

Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruikt de website de conversie-trackingtechnologie van de socialenetwerksite Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) om relevante reclameboodschappen en aanbiedingen op Pinterest te tonen aan bezoekers op deze website die al belangstelling getoond hebben voor onze website en onze content/aanbiedingen, of die bepaalde kenmerken vertonen (bv. interesses voor bepaalde thema’s of producten die op basis van de bezochte websites vastgesteld zijn) en die Pinterest-leden zijn. Met dit doel wordt een zogenaamde conversie-tracking pixel van Pinterest in onze websites geïntegreerd. De pixel maakt een cookie aan die uw IP-adres, browser- en apparaatgegevens, uw bezoeken aan en acties op onze websites, en de datum en het uur van de serververzoeken opslaat. U vindt meer informatie hierover in ‘Exhibit A: Pinterest Data Sharing Addendum’ (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Met behulp van de Pinterest-cookie kan Pinterest de bezoekers op onze website als doelgroep bepalen voor het tonen van reclameboodschappen (zogenaamde ‘Pinterest ads’). Indien u bijvoorbeeld op onze website interesse voor onze producten getoond hebt, kan u een reclameboodschap voor onze producten op Pinterest getoond worden. Met behulp van de Pinterest-cookie kunnen we ook de doeltreffendheid van de Pinterest-reclameboodschappen achterhalen voor statistische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden door te kijken welke gebruikers naar onze website afgeleid worden, nadat ze op een Pinterest-reclameboodschap geklikt hebben (zogenaamde ‘conversie’).

Pinterest mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Pinterest-account). Indien u zich geregistreerd hebt bij Pinterest, kan Pinterest de verzamelde informatie aan uw account toewijzen. Zelfs indien u zich niet geregistreerd hebt bij Pinterest of niet ingelogd bent, kan het uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhalen en verwerken.

Pinterest verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Pinterest.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming en bewaringstermijnen bij Pinterest via de volgende link: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. U kunt uw advertentievoorkeuren aanpassen door uw browser-instellingen of uw Pinterest-instellingen aan te passen indien u geen interesse-gebaseerde reclameboodschappen op Pinterest wenst te ontvangen (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

i) 1PlusX AG Pixel

Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruiken we de 1plusX AG pixel (Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Zwitserland) om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren, om de aggregatie van gegevens mogelijk te maken met andere adverteerders die met 1PlusX samenwerken, en om de doeltreffendheid op het vlak van marketing te verhogen. Met dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. De cookie verzamelt informatie over de door u bezochte websites, gebruikte zoekmachines en zoektermen, uw surfgedrag op het internet, interactie met media en reclameboodschappen in een uniek cookie-ID om groepen van gebruikers met vergelijkbare interesses te vormen. De cookie verzamelt ook informatie over uw browsertype en taalinstellingen, toegangsuren en adressen van doorverwijzinswebsites. De verzamelde gegevens worden gebruikt om voor de gebruiker relevante reclameboodschappen te tonen door middel van heridentificatie, retargeting en personalisering, voor de doeleinden van rapportering en optimalisering van campagnes.

De cookie-ID’s worden namens ons uitgewisseld met andere serviceproviders die de cookies met hun eigen cookies kunnen synchroniseren (‘cookie match’) en reclameboodschappen via websites van derden kunnen verdelen. Op basis van de verzamelde gegevens worden in uw browser gedragsgebaseerde reclameboodschappen getoond of wordt gepersonaliseerde inhoud op de website geplaatst.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Indien u meer informatie wilt over deze praktijken en uw opties wilt kennen in verband met het niet gebruiken van deze informatie door de betrokken ondernemingen, zie http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu en youradchoices.com. 

j) Sociale media

De diensten voor het beheer van content op sociale media zoals cookies en plug-ins van verschillende socialemedianetwerken zijn ingebed in onze webpagina’s. De hiermee verbonden diensten worden door de respectieve ondernemingen (‘providers’) slechts verleend indien u hiermee ingestemd hebt. Het doel van deze diensten is u in staat te stellen om onze content te zien en met uw vrienden en netwerken te delen. Deze providers zijn:

·       Facebook wordt uitgebaat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, V.S., en in de EU door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’). Voor een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/plugins

·       Twitter wordt uitgebaat door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, V.S. (‘Twitter’). Voor een overzicht van de Twitter-knoppen en hun  verschijningsvorm, zie: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites  

·       YouTube wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, V.S., en in de EU door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Voor een overzicht van de plug-ins van YouTube, zie: https://developers.google.com/youtube/documentation

·       Instagram wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (‘Instagram’). Voor een overzicht van de plug-ins van Instagram en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/instagram

·       LinkedIn wordt aangeboden door LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, V.S., en in de EU door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (‘LinkedIn’). Voor een overzicht van de plug-ins van LinkedIn en hun verschijningsvorm, zie: https://developer.linkedin.com/plugins#

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden deze socialemediadiensten geïmplementeerd als ‘2-click buttons’. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, bij toegang tot een pagina vanuit onze website die dergelijke tools bevat niet automatisch verbonden wordt met de servers van de providers. Enkel wanneer u de socialemediadiensten activeert en daardoor gegevensoverdracht toestaat, zal de browser een directe koppeling naar de servers van de providers creëren. De inhoud van de verschillende tools wordt daarna door de provider in kwestie direct doorgestuurd naar uw browser en getoond op uw scherm.

De socialemediatool verschaft de provider informatie over uw eerder bezochte websites, uw IP-adres, browsergegevens en de datum en het uur van de serververzoeken. Wanneer u een van de socialemediafuncties gebruikt (bv. klikken op de knop ‘delen’ of een commentaar posten), wordt deze informatie door de browser ook rechtstreeks naar de provider doorgestuurd om bewaard te worden. Deze providers kunnen uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen doeleinden, voor analytics, marketing, het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw gebruikersaccount bij de betreffende provider), zelfs indien u niet ingelogd bent op uw socialemedia- account.

De providers verwerken de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door de providers.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door de providers en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy in deze omstandigheden te vrijwaren, vindt u in het beleid inzake gegevensbescherming/privacy van de providers:

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Google: https://policies.google.com/privacy

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. U kunt ook uw voorkeuren wijzigen door de instellingen van uw browser of uw socialemediaplatform aan te passen.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. We gebruiken ook externe cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden. In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.